Gezondheid

Stad Hasselt en Jessaziekenhuis starten campagne tegen bingedrinken bij jongeren

embed
door Dirk Billion Vanaf 1 januari krijgt elke beschonken jongere tussen 12 en 21 jaar die op spoed belandt, extra zorg. Bingedrinken bij jongeren is een groeiend probleem. Maar na een ontslaggesprek in het ziekenhuis eindigt de hulpverlening. En die is vaak broodnodig. Ziekenhuis Jessa, Hasselt en andere zorgverleners slaan daarvoor nu de handen in elkaar. Spoed wordt een doorverwijzer naar gespecialiseerde hulp.