Mobiliteit en Verkeer

Bilzerse fietsenquête groot succes

De stad Bilzen lanceerde net voor de zomer een enquête om ervaringen van fietsers in kaart te brengen. Fietsers konden routes beoordelen en zo knelpunten en voorkeurstrajecten aanduiden. 1.800 inwoners deelden hun ervaringen. De deelnemers kregen ook de mogelijkheid om suggesties te doen om de fietsinfrastructuur en -verbindingen te optimaliseren.

Het stadsbestuur is momenteel bezig met de opmaak van een mobiliteitsplan waarvan het fietsactieplan een essentieel onderdeel is. Zij zullen hierbij rekening houden met de bevindingen van de fietsers. De stad zal begin maart in overleg met burgerpanels een gedetailleerde routekaart voor heel Bilzen opstellen.

Tot slot ging de stad via de bevraging ook op zoek naar fietsambassadeurs die zich willen engageren om mee na te denken over het beleid en samen acties op poten te zetten om nog meer inwoners aan het fietsen te krijgen. Een 40-tal geïnteresseerden meldden zich.