Privacy- en surf policy

Privacy policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

De Mediahuis-groep verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account,….

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen, BTW BE 0439.849.666. NV Mediahuis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de Mediahuis-groep, zijnde de vennootschappen waarover Mediahuis NV conform artikel 5 Wetboek Vennootschappen controle uitoefent.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mediahuis-groep.

Bij een aantal applicaties, zoals onder meer de digitale krant, dient u zich te identificeren alvorens de applicatie te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om u te ondersteunen bij technische problemen en verschaft Mediahuis-groep door uw gebruik van deze applicaties inzicht in uw profiel en interesses.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de Mediahuis-groep aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u. Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

De vennootschappen van de Mediahuis-groep zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van de Mediahuis-groep links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Mediahuis-groep, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

De Mediahuis-groep zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account.

U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Minderjarigen

De Mediahuis-groep let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

De Mediahuis-groep zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De Mediahuis-groep moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van de Mediahuis-groep bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan de Mediahuis-groep door te sturen.

De Mediahuis-groep moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van de Mediahuis-groep samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van de Mediahuis-groep nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door de Mediahuis-groep via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van de Mediahuis-groep.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de Mediahuis-groep is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Surf policy

Gebruik van bestanden en technologieën zoals bijvoorbeeld cookies

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing (bv. app) van de Mediahuis-groep kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

Deze policy zet uiteen welke bestanden en technologieën Mediahuis en derden gebruiken.  Deze policy kan van tijd tot tijd worden aangepast, elke aangepaste versie staat online.  Enkel de meest recente versie van de policy is van toepassing op het gebruik van de website. Uw gebruik van de website impliceert een akkoord met de meest recente versie van deze policy.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.  Ze worden gebruikt door Mediahuis en door derden. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van de Mediahuis-groep, is Mediahuis hiervoor niet verantwoordelijk.

De bestanden en technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen.  Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.

Wat zijn web beacons?

Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres.

Wat zijn logfiles?

Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.

Wat zijn instellingen en informatie op uw eindapparatuur?

Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc.  Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Persoonsgegevens en hun gebruik

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens). De Mediahuis-groep gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: werking en gebruik van de website, klantenbeheer, marktonderzoek (bv voor de CIM Internet Studie) en direct marketing, listbroking (handel in commerciële inlichtingen) en C.V. & jobservice (het verstrekken van informatie in functie van uw profiel).

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die voor en namens Mediahuis gegevens verwerken (verwerkers), commerciële partners en gelieerde bedrijven. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Waarvoor gebruikt Mediahuis bestanden en technologieën?  

Mediahuis gebruikt bestanden en technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Bestanden en technologieën noodzakelijk om u op onze website vlot te laten navigeren en om onze website gemakkelijk te kunnen gebruiken of die interactiviteit met onze websites mogelijk maken.
  Bijvoorbeeld: gebruik van functies, detectie van het type van uw toestel, detectie van uw schermresolutie, detectie van uw tekstgrootte, raadpleging van uw browserinstellingen, buffergrootte, ID van het toestel
 2. Bestanden en technologieën die uw surfvoorkeuren opslaan.
  Bijvoorbeeld: uw taal, uw regio, uw login, uw paswoord, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten
 3. Bestanden en technologieën die uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies onthouden
  Bijvoorbeeld:  bestelmandje, formulieren.
 4. Bestanden en technologieën die webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren.
  Bijvoorbeeld: load balancing, detectie aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing
 5. Bestanden en technologieën die het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen registreert voor optimalisatie van de inhoud en structuur van onze website.
  Bijvoorbeeld: hoeveel keer bezoekt u de website, welke webpagina’s bezoekt u, welke pagina’s geven fouten, hoe komt u op de website terecht
 6. Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie via derde bronnen, om relevante inhoud, berichtgeving (cfr. Push berichten) en reclameboodschappen te tonen en voor onderzoeksdoeleinden en marktanalyse alsook voor de juiste en goede werking van het advertentiesysteem.
  Bijvoorbeeld: op basis van uw eerder surfgedrag, uw geo-locatie, de advertenties die u reeds aanklikte, het ID van uw toestel, wordt u gepersonaliseerde inhoud en reclame van de Mediahuis groep getoond.  Deze bestanden en technologieën blijven minstens 1 jaar geldig.
 7. Bestanden en technologieën die detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.

Waarvoor gebruiken derden bestanden en technologieën via de Mediahuis websites

Derden gebruiken bestanden en technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie van andere advertenties of via derde bronnen, om reclameboodschappen van derden te tonen.
  Bijvoorbeeld: op basis van uw eerder surfgedrag, uw geo-locatie, de advertenties die u reeds aanklikte wordt u gepersonaliseerde inhoud en reclame van derden getoond.
 2. Bestanden en technologieën die u via een sociaal netwerk kunnen volgen nadat u op een knop van het sociale netwerk heeft geklikt en waardoor die sociale netwerken op automatische wijze uw persoonsgegevens ontvangen
  Bijvoorbeeld: like of share knop van facebook.

Sommige bestanden en technologieën uitschakelen

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Mediahuis en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven.  Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Cookies uitschakelen:

 • Google Chrome: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier

 • Safari: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

 • Opera: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier