Gezondheid

Het graspollenseizoen is aangebroken

Het graspollenseizoen is aangebroken. Sinds begin mei zijn de graspollenconcentraties in de lucht zeer geleidelijk gestegen. Dat heeft het Nationaal Aerobiologisch Meetnet AirAllergy van gezondheidsinstituut Sciensano vastgesteld. Vanaf nu zullen hooikoortspatiënten die allergisch zijn aan graspollen last krijgen.

Graspollen vormen de meest voorkomende oorzaak van allergieën in ons land, met zeker 1 op de 6 die hieraan gevoelig zijn. Het seizoen loopt van mei tot juli, met in juni een bijzonder intense periode.

'Zodra de kritische drempelwaarde van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht wordt bereikt, gaat de meerderheid van de allergiepatiënten waarschijnlijk symptomen vertonen', legt Ann Packeu uit, verantwoordelijke van de dienst Mycologie en Aerobiologie bij Sciensano. Uit metingen in de vijf stations van het AirAllergy-netwerk blijkt dat die drempelwaarde sneller en op grotere schaal wordt bereikt in het binnenland.

De symptomen van hooikoorts zijn zeer uiteenlopend: prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus en sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel.

Vorig jaar werd voor het eerst 'Maai Mei Niet' georganiseerd, een actie die de biodiversiteit moet helpen. Sciensano wijst erop dat verder wetenschappelijk onderzoek zal moeten uitwijzen of het risico op een directere blootstelling aan stuifmeel vergroot door gras een maand lang niet te maaien. Maar 'bij wijze van voorzorgsmaatregel' raadt het instituut alvast de meest gevoelige personen aan 'om in de nabijheid van hun woning toch een vorm van onderhoud te voorzien, zodat daar geen al te grote percelen, dicht begroeid met wilde grassen, ontstaan'.